Brno's Moravian Autumn

From the 27th of October to the 8th of November - the 47th International Classical music festival, Moravian Autumn, one the highlights in the Brno Classical music calendar. This year for the first time, the festival is being held under the auspices of the Brno Philharmonic. New for this year, there is going to be logically curated themed evenings or closely linked blocks of several concerts. 2013 is significant for a number of anniversaries - 200 years from the birth of two great composers of romantic opera, Richard Wargner and Giuseppi Verdi. Bistro Franz will not be missing here - the blocks lined up in Besedni dům will be livened up with our refreshments. More information about our involvement below. You're Invited

+ www.mhf-brno.cz/moravsky-podzim/aktuality

+ www.filharmonie-brno.cz

PDF > read the pull-out from MF DNES dedicated to the festival

Brněnský Moravský podzim

Ve dnech 27. října až 8. listopadu proběhne 47. mezinárodní hudební festival Moravský podzim, jeden z nejvýznamnějších svátků klasické hudby v Brně. Letos poprvé se festival koná pod záštitou Filharmonie Brno. Novinku tohoto ročníku představují logicky sestavené tematické večery či úzce propojené bloky několika koncertů. Rok 2013 připomíná hned několik významných výročí – 200 let od narození dvou velkých tvůrců romantické opery, Richarda Wargnera a Giuseppa Verdiho. Bistro Franz nebude chybět – programové bloky v Besedním domě doprovodíme jídlem a pitím. Více o pásmech s naší účastí se dozvíte níže. Jste zváni.

+ www.mhf-brno.cz/moravsky-podzim/aktuality
+ www.filharmonie-brno.cz

PDF > Přečtěte si přílohu MF DNES věnovanou festivalu

Bistro Franz is involved in the Our Feast

Bistro Franz is involved in the Naše Posvícení (Our Feast) project, which is organised by Člověk v tísni (People in Need - a charitable organisation). The project aim to raise awareness of hunger around the world through the consumption of local produce.